EBK Home
  Kingdoms
  Royalty
  Saints  
  Pedigrees
  Archaeology
  King Arthur
  Mail David

 


KNIGHTS OF KING ARTHUR
as listed by the Mabinogion

In the tale of "Culhwch and Olwen" in the Mabinogion, are listed a vast number of the Knights at King Arthur's Court whom Culhwch called upon to help him in his quest to win Olwen: 

 • Kai
 • Bedwyr
 • Greidawl Galldonvd
 • Gwythyr the son of Greidawl
 • Greid the son of Eri
 • Kynddelig Kyvarwydd
 • Tathal Twyll Goleu
 • Maelwys the son of Baeddan
 • Grychwr the son of Nes
 • Cuhert the son of Daere
 • Percos the son of Poch
 • Lluber Beuthach
 • Corvil Bervach
 • Gwynn the son of Nudd
 • Edeyrn the son of Nudd
 • Gadwy the son of Geraint
 • Prince Fflewddur Fflam
 • Ruawn Pebyr the son of Dorath
 • Bradwen the son of Moren Mynawc
 • Moren Mynawc
 • Dalldav the son of Kimin Cov
 • The son of Alun Dyved
 • The son of Saidi
 • The son of Gwryon
 • Uchtryd Ardywad Kad
 • Kynwas Curvagyl
 • Gwrhyr Gwarthegvras
 • Isperyr Hwingath
 • Gallcoyt Govynynat
 • Duach the son of Gwawrddur Kyrvach
 • Grathach the son of Gwawrddur Kyrvach
 • Nerthach the son of Gwawrddur Kyrvach
 • Kilydd Ganhastyr
 • Ganastyr Kanllaw
 • Gors Gant-Ewin
 • Esgeir Gulhwch Govvnkawn
 • Drustwrn Hayarn
 • Glewlwyd Gavaelvawr
 • Lloch Llawwynnyawc
 • Aunwas Adeiniawc
 • Sinnoch the son of Seithved
 • Gwennwynwyn the son of Naw
 • Bedyw the son of Seithved
 • Gobrwy the son of Echel Vorddwyttwll
 • Echel Vorddwyttwll
 • Mael the son of Roycol
 • Dadweir Dallpenn
 • Garwyli the son of Gwythawc Gwyr
 • Gwythawc Gwyr
 • Gormant the son of Ricca
 • Menw the son of Teirgwaedd
 • Digon the son of Alar
 • Selyf the son of Smoit
 • Gusg the son of Atheu
 • Nerth the son of Kedarn
 • Drudwas the son of Tryffin
 • Twrch the son of Perif
 • Twrch the son of Annwas
 • Lona, King of France
 • Sel the son of Selgi
 • Teregud the son of laen
 • Sulyen the son of laen
 • Bradwen the son of laen
 • Moren the son of laen
 • Siawn the son of laen
 • Cradawc the son of laen
 • Dirmyg the son of Kaw
 • Justic the son of Kaw
 • Etmic the son of Kaw
 • Anghawd the son of Kaw
 • Ovan the son of Kaw
 • Kelin the son of Kaw
 • Connyn the son of Kaw
 • Mabsant the son of Kaw
 • Gwyngad the son of Kaw
 • Llwybyr the son of Kaw
 • Coth the son of Kaw
 • Meilic the son of Kaw
 • Kymvas the son of Kaw
 • Ardwyad the son of Kaw
 • Ergyryad the son of Kaw
 • Neb the son of Kaw
 • Gilda the son of Kaw
 • Calcas the son of Kaw
 • Hueil the son of Kaw
 • Samson Vinsych,
 • Taliesin the chief of the bards
 • Manawyddan the son of Llyr
 • Llary the son of Prince Kasnar
 • Ysperni the son of Fflergant, King of Armorica
 • Saranhon, the son of Glythwyr
 • Llawr Eilerw
 • Annyanniawc the son of Menw the son of Teirgwaedd
 • Gwynn the son of Nwyvre
 • Eflam the son of Nwyvre
 • Geraint the son of Erbin
 • Ermid the son of Erbin
 • Dyvel the son of Erbin
 • Gwynn the son of Ermid
 • Kyndrwyn the son of Ermid
 • Hyveidd Unllenn
 • Eiddon Vawr Vrydic
 • Reidwn Arwy
 • Gormant the son of Ricca
 • Llawnrodded Varvawc
 • Nodawl Varyf Twrch
 • Berth the son of Kado
 • Rheidwn the son of Beli
 • Iscovan Hael
 • Iscawin the son of Panon
 • Morvran the son ofTegid
 • Sandde Bryd Angel
 • Kynwyl Sant
 • Uchtryd the son of Erim
 • Eus the son of Erim
 • Henwas Adeinawg the son ot Erim
 • Henbedestyr the son of Erim
 • Sgilti Yscawndroed the son of Erim
 • Teithi Hen the son of Gwynhan
 • Carneddyr the son of Govynyon Hen
 • Gwenwynwyn the son of Nav Gyssevin, Arthur's champion
 • Llysgadrudd Emys
 • Gwrbothu Hen
 • Kulvanawyd the son of Goryon
 • Llenlleawg Wyddel
 • Dyvynwal Moel
 • Dunard, King of the North
 • Teirnon Twryf Bliant
 • Tegvan Gloff
 • Tegyr Talgellawg
 • Gwrdinal the son of Ebrei
 • Morgant Hael
 • Gwystyl the son of Rhun the son of Nwython
 • Llwyddeu the son of Nwython
 • Gwydre the son of Llwyddeu
 • Drem the son of Dremidyd
 • Eidyol the son of Ner
 • Glwyddyn Saer
 • Kynyr Keinvarvawc
 • Henwas
 • Henwyneh, an old companion to Arthur
 • Gwallgoyc
 • Berwyn, the son of Gerenhir
 • Paris, King of France
 • Osla Gyllellvawr
 • Gwyddawg the son of Menestyr
 • Garanwyn the son of Kai
 • Amren the son of Bedwyr
 • Ely Amyr
 • Rheu Rhwyd Dyrys
 • Rhun Rhudwern
 • Eli
 • Trachmyr, Arthur's chief huntsmen
 • Llwyddeu the son of Kelcoed
 • Hunabwy the son of Gwryon
 • Gwynn Godyvron
 • Gweir Datharwenniddawg
 • Gweir the son of Cadell the son of Talaryant
 • Gweir Gwrhyd Ennwir
 • Gweir Paladyr Hir
 • The sons of Llwch Llawwynnyawg
 • Llenlleawg Wyddel
 • Ardderchawg Prydain
 • Cas the son of Saidi
 • Gwrvan Gwallt Avwyn
 • Gwyllennhin, the King of France
 • Gwittart the son of Oedd, King of Ireland
 • Garselit Wyddel
 • Panawr Pen Bagad
 • Ffleudor the son of Nav
 • Gwynnhyvar, Mayor of Cornwall and Devon
 • Keli
 • Kueli
 • Gilla Coes Hydd
 • Sol
 • Gwadyn Ossol
 • Gwadyn Odveith
 • Hirerwm
 • Hiratrwm
 • Huarwar the son of Aflawn
 • Gware Gwallt Euryn
 • Gwyddrud the son of Cast Rhvmi
 • Gwyddneu Astrus the son of Cast Rhvmi
 • Sugyn the son of Sugnedydd
 • Rhacvmwri, the attendant of Arthur
 • Dygyflwng
 • Anoeth Veidawg
 • Hir Eiddvl
 • Hir Amreu
 • Gwevyl the son of Gwestad
 • Uchtryd Varyt Draws
 • Elidyr Gyvarwydd
 • Yskyrdav
 • Yscudydd
 • Brys the son of Brvssethach
 • Grudiwyn Gorr
 • Bwlch the son of Gleddyf Kvfwlch the son of Cleddyf Difwlch
 • Kyfwlch the son of Gleddyf Kvfwlch the son of Cleddyf Difwlch
 • Sefwlch the son of Gleddyf Kvfwlch the son of Cleddyf Difwlch
 • Dwnn Diessic Unbenn
 • Eiladyr the son of Pen Llarcau
 • Kynedyr Wyllt the son of Hettwn Talarvant
 • Sawvl Ben Uchel
 • Gwalchmai the son of Gwyar
 • Gwalhaved the son of Gwyar
 • Gwrhyr Gwastawd leithoedd
 • Kethcrwm the Priest
 • Glust the son of Glustveinad
 • Medyr the son of Methredydd
 • Gwiawn Llvgad Cath
 • Ol the son of Olwydd
 • Bedwini the Bishop

Also listed are a number of ladies of the Court:

 • Gwenhwyvar the chief lady
 • Gwennhwyach the sister of Gwenhwyvar
 • Rathtyeu the only daughter of Clemenhill
 • Rhelemon the daughter of Kai
 • Tannwen the daughter of Gweir Datharweniddawg
 • Gwenn Alarch the daughter of Kynwyl Ganbwch
 • Eurneid the daughter of Clydno Eiddin
 • Eneuawc the daughter of Bedwyr
 • Enrydreg the daughter of Tudvathar
 • Gwennwledyr the daughter of Gwaledyr Kyrvach
 • Erddudnid the daughter of Tryffin
 • Eurolwen the daughter of Gwdolwyn Gorr
 • Teleri the daughter of Peul
 • Indeg the daughter of Garwy Hir
 • Morvudd the daughter of Urien Rheged
 • Gwenllian Deg the majestic maiden
 • Greiddylad the daughter of Lludd Llaw Ereint
 • Ellylw the daughter of Neol Kynn-Crog
 • Essyllt Vinwen
 • Essyllt Vingul    Nash Ford Publishing 2002. All Rights Reserved.